NGĀ WHAKAPIRINGA

"Whiria te muka tangata."

He mōhio au ki te kōrero tahi ki ētahi atu i te ipurangi. He mōhio hoki au ki te whiriwhiri he aha ngā pārongo e pai ana kia tohaina ki ētahi atu.

Rauemi

Ngā Tākupu Rangitaki Papai
HEI MAHI

Hei Āwhina i ngā Tākupu Rangitaki
He Tauira mō te Tākupu Rangitaki