NGĀ UARA

"Kia tūhono te pono me te tika."

Rauemi: