Ngā Tapuwae

"Haere e whai i ngā waewae o Uenuku, kia ora ai te tangata."

He tōtika ngā tapuwae matihiko o ngā Ākonga Atamai.

RAUEMI:

Kei te wāhi tika, i te wā tika.

Ko te noho ki te wāhi tika, i te wā tika

He rauemi tēnei hei āwhina i te ākonga ki te noho (ā matihiko nei) ki te wāhi tika i te wā ako.