NGĀ KAIAKO

"Tamaiti i ākona e te kaiako atamai, tū ana, tau ana."

Ko tā te Kaiako Atamai, he whakamana i ā tātou rangatahi kia Tū Atamai i te Ipurangi.

RAUEMI: