Ngā Aka Pāho

"He kōrero e tukua, he kōrero e puritia."

Ka āta tātarihia e ngā Ākonga Atamai ngā pārongo o te ipurangi.

RAUEMI: